Giełda, fundusze inwestycyjne, kryptowaluty

Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

dla użytkowników Serwisu Internetowego https://szkolainwestorow.pl/

 

 

§ 1

 Administrator Danych Osobowych

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marcin Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Marcin Kamiński MK.Business”, który stale wykonuje działalność gospodarczą w Rybniku przy ul. Na Górze 25, 44 – 200 Rybnik, posiada dodatkowy adres prowadzenia działalności w Dzimierzu (44-295), ul. Marusze 13, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6423100947 oraz posiadający numer ewidencyjny REGON 241267802, zwany dalej „MK.Business”. 
 2. Kontakt z MK.Business w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: ado@mkbusiness.pl
 3. Niniejsza polityka prywatności opiera się na przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”).

 

 

§ 2

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

 1. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, MK.Business przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego. MK.Business gromadzi dane osobowe Użytkowników Serwisu w przypadku:
     1)   korzystania z formularza kontaktowego
     2)    rejestracji Konta Klienta w Serwisie
     3)    subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter)
     4)    zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług

 2. MK.Business w kolejnych punktach wskazuje listę celów przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi umożliwiającymi przetwarzanie tych danych.
     1)   W celu umożliwienia kontaktu z MK.Business, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie:
       a.    Imię,
       b.    Nazwisko,
       c.    Adres e-mail.
     Podstawą prawną wskazanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

     2)   W celu realizacji usługi „Konto Klienta” MK.Business przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie:
       a.    Imię,
       b.    Nazwisko,
       c.    Adres e-mail.
     Podstawą prawną wskazanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

     3)   W celu realizacji usługi „Newsletter” MK.Business przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie adresu e-mail. 
     Podstawą prawną wskazanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy.

    4)   W celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług MK.Business przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie:
       a.    Imię, 
       b.    Nazwisko,
       c.    Adres e-mail,
       d.    Numer rachunku bankowego – w przypadku wybrania formy płatności „Przelewy24”.
     Podstawą prawną wskazanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia oraz wykonania umowy.

     5)   W celu wystawienia i doręczenia faktury oraz wypełnienia innych obowiązków fiskalnych i rozliczeniowych, takich jak przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres 5 lat, MK.Business przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie:
       a.    Imię
       b. Nazwisko,
       c.    Adres e-mail,
       d.    Nazwa przedsiębiorcy (jeśli dotyczy),
       e.    Adres zamieszkania lub siedziby (jeśli dotyczy),
       f.    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP, jeśli dotyczy).
       Podstawą prawną wskazanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

    6)  W celu wypełnienia obowiązków wynikających lub związanych z ochroną danych osobowych, takich jak tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw co do przetwarzania ich danych osobowych, MK.Business przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie:
       a.    imię i nazwisko,
       b.    adres e-mail,
       c.    adres zamieszkania lub siedziby.
     Podstawą prawną wskazanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a nadto art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli w ten sposób Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w niniejszym przypadku interesem MK.Business jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

     7)   W celu dochodzenia roszczeń, ustalenia prawa lub obowiązku wynikającego z usług świadczonych przez MK.Business, lub obrony przed roszczeniami, MK.Business przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie:
       a.    imię i nazwisko,
       b.    adres zamieszkania.
     Podstawą prawną wskazanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli w ten sposób Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w niniejszym przypadku interesem MK.Business jest posiadanie danych osobowych niezbędnych do dochodzenia roszczeń, ustalenia prawa lub obowiązku wynikającego z usług świadczonych przez MK.Business, lub obrony przed roszczeniami).

     8)   W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej, MK.Business przetwarza dane tekstowe wskazane w cookies (opisane poniżej). Podstawą prawną wskazanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

     9)   W celu administrowania stroną internetową, MK.Business przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie:
       a.    adres IP,
       b.    data i czas serwera,
       c.    informacje o przeglądarce internetowej,
       d.    informacje o systemie operacyjnym,
     Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony internetowej należącej do MK.Business. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. 
     Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem MK.Business jest administrowanie stroną internetową).
   

 

§ 3

Cookies

 

 1. MK.Business na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system MK.Business, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług MK.Business korzysta (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, które zostały opisane poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, należy skontaktować się
  z Administratorem Danych Osobowych):
  1. ) zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta, służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych,
  2. ) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby strona internetowa sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach,
  3. ) stan sesji – w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron,
  4. ) utrzymanie stanu sesji – jeżeli użytkownik loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej,
  5. ) tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie MK.Business prosi o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. MK.Business uprzedza, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.

 

§ 4

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
  w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania, bez wskazywania przyczyny takiego działania.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
  1. ) wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio MK.Business na adres ado@mkbusiness.pl
  2. ) wysłać wiadomość przesyłką poleconą na wskazany na wstępie adres korespondencyjny MK.Business: „Marcin Kamiński MK.business”, ul. Marusze 13, 44 – 295 Dzimierz
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody MK.Business ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i odwołanie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

§ 5

Wymóg podania danych osobowych

 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług oferowanych przez MK.Business.
 2. MK.Business wskazuje, że żądając podania danych osobowych prosi o podanie jedynie tych danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji usług lub funkcjonalności strony internetowej www.szkolainwestorow.pl
 3. Aby zawrzeć umowę o świadczenie przez MK.Business usług drogą elektroniczną niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
 4. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych przepisami prawa podatkowego, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP – bez tego nie można prawidłowo wystawić faktury.
 5. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
 6. Aby móc się przesłać Panu/Pani za pośrednictwem poczty elektronicznej Newsletter, konieczne jest podanie adresu e-mail – bez tego nie można nawiązać kontaktu e-mail.

 

§ 6

Podawanie danych osobowych

 

 1. Aby przestrzegać zasad RODO, prosimy o niepodawanie większej ilości danych osobowych, niż o to prosimy.
 2. MK.Business zastrzega sobie prawo do usuwania lub niszczenia danych osobowych, które są danymi nadmiarowymi i w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego brak jest podstaw, by je przetwarzać.

 

§ 7

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

MK.Business nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

 

§ 8

Odbiorcy danych osobowych

 

 1. MK.Business korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym,
  w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym podmiotom, które realizują usługi, dostawcom oprogramowania, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej oraz firmie hostingowej.
 2. Istnieje możliwość, że na podstawie przepisu prawa powszechnie obowiązującego lub w oparciu o decyzję właściwego organu administracji publicznej MK.Business będzie musiał udostępnić dane osobowe również innym podmiotom publicznym lub prywatnym. MK.Business zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych jest analizowany z należytą starannością
  i wnikliwością, aby w żadnym przypadku nie przekazać informacji podmiotowi nieuprawnionemu.

 

§ 9

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

 1. MK.Business korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google czy Zendesk. Przedsiębiorstwa te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. MK.Business zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe jedynie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku – więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. MK.Business może zawsze udzielić Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem email ado@mkbusiness.pl
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

§ 10

Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzeba wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane są dodatkowo zabezpieczone – poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, MK.Business informuje, że dane osobowe są przetwarzane przez okres:
  1. ) trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
  2. ) 3 lat (dotyczy przedsiębiorców) lub 6 lat (dotyczy nie-przedsiębiorców) + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  3. ) 6 miesięcy – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy okazji zainicjowania przez Pana/Panią kontaktu w sprawie realizacji usług przez MK.Business, ale nie doszło do zawarcia umowy,
  4. ) 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
  5. ) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  6. ) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych,
  7. ) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczy się od końca roku, w którym MK.Business rozpoczął przetwarzanie danych osobowych. Wskazany system liczenia okresów przetwarzania danych osobowych został przyjęty, gdyż odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala na sprawne zarządzanie tym procesem.
 2. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia (wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych) dane zostaną usunięte w terminie ustalonym indywidualnie.
 3. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany możliwością podniesienia roszczenia w niedługim czasie przed upływem terminu przedawnienia, zaś stosowna informacja może zostać doręczona z opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

§11

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

 

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  1. ) dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ) sprostowania danych osobowych,
  3. ) usunięcia danych osobowych,
  4. ) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. ) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. ) przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego,
  a zatem w niektórych sytuacjach MK.Business może zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli MK.Business odmawia uwzględnienia żądania, to jedynie po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest uzasadniona stosownymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Jeśli chodzi o prawo do wniesienia sprzeciwu, to należy wyjaśnić, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (przypadki te zostały wymienione w § 2 powyżej) w związku
  z Pana/Pani szczególną sytuacją.
 4. Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego można odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli zostanie wykazane, że:
  1. ) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  2. ) istnieją podstawy do dochodzenia roszczeń, ustalenia prawa/obowiązku lub obrony przed roszczeniami.
 1. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu MK.Business zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
  1. ) wysłanie wiadomości e- mail bezpośrednio MK.Business na adres  biuro@mkbusiness.pl
  2. ) wysłanie wiadomości przesyłką poleconą na wskazany na wstępie adres MK.Business: „Marcin Kamiński MK.business”, ul. Marusze 13, 44 – 295 Dzimierz

 

§ 12

Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Resetowanie hasła